Barns rättigheter

Särskilt viktiga är barnens rättigheter vilka bland annat regleras i FN:s barnkonvention. Så gott som alla länder har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket är ett tydligt tecken på hur viktiga barnens rättigheter anses vara. Barnens rättigheter är, naturligt nog, mer vidsträckta än de rättigheter som tillkommer vuxna. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter barn har, FN:s barnkonvention, hur rättigheterna upprätthålls m.m.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar