Arbete


Att få arbeta är en grundläggande medborgerlig rättighet som är av yttersta vikt för de flesta vuxna människor. Det är genom arbetet som vi tjänar ihop de pengar som behövs för vår livsföring. Här kan du hitta all information du behöver om anställningsavtal, anställningsvillkor, vilka anställningsformer som finns, vad som gäller vid avsked och uppsägning och mycket mer.

 

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal där den ena ...

Anställningsformer

Det finns flera olika anställningsformer idag. Den ...

Anställningsskydd

Den svenska lagstiftningen medger ett ovanligt starkt ...

Anställningsvillkor

Som alla avtal innehåller anställningsavtalet ett ...

Avsked

Har du blivit avskedad eller har du en anställd som ...

Barnarbete

Att tvinga barn att utföra ett vanligt arbete är ...

Diskrimineringsförbud

Som arbetsgivare är det förbjudet att diskriminera ...

Fackföreningar

Traditionellt sett har fackföreningar haft ett starkt ...

Hälsa och säkerhet

Trygghet i forma av säkerhet är oerhört viktigt på ...

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal som ingås av antingen en ...

Pension

Vid 65 års ålder är många glada att äntligen få ...

Strejk

Som stridsåtgärd är strejk en mycket effektiv ...

Uppsägning

En anställd som inte klarar av sitt arbete kan i ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar