Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal som ingås av antingen en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och en fackförening. Kollektivavtalen reglerar anställningsvillkoren för arbetsgivarens anställd och är mycket vanliga i det svenska arbetslivet. Det är därför viktigt att veta mer om hur kollektivavtalen fungerar, vilka förhandlingsregler som finns och vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att teckna kollektivavtal. Allt detta och lite till kan du läsa om här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar