Boende och fastigheter


Sällan har någon egendom lika mycket betydelse som våra bostäder. Bostaden har i alla tider varit den centrala punkten för hushållet. Fast egendom är mark, marken är vidare uppdelad i fastigheter. Byggnader och tillbehör till byggnaderna är också att räkna till fast egendom. Fast egendom har i regel ett högre värde än lös egendom och därför är reglerna som behandlar fast egendom särskilt viktiga. Här kan du läsa allt som du behöver veta för att köpa eller sälja fast egendom, för att hyra eller upplåta nyttjanderätter. Du får mer information om byggande av fastigheter och expropriation, mäklare och mycket mer.

 

Ägarlägenhet

Ägarlägenheter är en helt ny ägandeform i svensk ...

Arrende

Med arrende menas att någon upplåter nyttjanderätt ...

Bostadsrätt

En bostadsrätt innebär inte, som många tror, att ...

Byggande

Vill du bygga en bostad eller vill du kanske bygga om ...

Expropriation

Något som vi alla helst vill undvika är ett ...

Fast egendom

Fast egendom är mark och all mark är uppdelad i ...

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarna har ett delikat uppdrag där de ...

Grannar

De flesta av oss har grannar på gott eller ont. ...

Hyra av bostadslägenhet

Skall du hyra en bostadslägenhet eller skall du hyra ...

Hyra av lokal

Många som driver företag behöver ha en lokal i ...

Inteckning och pantsättning

Det är ovanligt att den som köper en fastighet har ...

Köp och försäljning av fastigheter

Fastighetsköp är oftast en stor och viktig affär. ...

Servitut

Med servitut menas en rätt att nyttja en del av ...

Tomträtt

Tomträtt infördes under 1900-talet för att ...

Vägar

För att ta oss fram genom landet har vi vägar. ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar