Servitut

Med servitut menas en rätt att nyttja en del av någon annans fastighet. Servitut brukar gå långt tillbaka och kan exempelvis avse rätten att hämta vatten från en brunn, att använda en annans brygga eller att få köra på någon annans väg. Ett servitut gäller för den fastighet som har rätten till servitutet och inte för fastighetens ägare. Detta innebär att servitutet finns kvar då fastigheten säljs och övergår till en ny ägare. Här får du mer information om hur servitut skapas, hur länge de gäller, vad det innebär och hur ett servitutsförhållande fungerar i praktiken.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar