Staten och kommunen


För enskilda innebär staten och kommunen både en styrande och givande hand. Det är staten och kommunen som avgör hur mycket du ska betala i skatt, när byggen ska genomföras i din kommun, om du ska få körkort eller inte osv. Vidare är det staten och kommuner som finansierar bidrag, sjukvård, skolor och annan offentlig verksamhet. Man kan enkelt konstatera att staten och kommunens verksamhet har stor påverkan på de enskilda människorna. Därför är regleringen beträffande stat och kommun särskilt viktiga. Här hittar du information om reglerna som behandlar staten och kommuners verksamhet. Du kan lära dig mer om förvaltningsprocessen, myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess och en hel del annat.

 

Förvaltningsprocesser

Inom ramen för förvaltningsprocessen prövas fall ...

Myndigheters skyldigheter och verksamhet

Myndigheter har en skyldighet att agera på ett sätt ...

Myndighetsutövning

Något som drabbar oss medborgare i stor mån är ...

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en viktig rättslig princip ...

Sekretess

Huvudregeln är att alla handlingar som har ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar