Myndigheters skyldigheter och verksamhet

Myndigheter har en skyldighet att agera på ett sätt som är bra för medborgarna. Detta innebär att myndigheterna ska värna om medborgarnas intressen. Här behandlas frågor som hur ärenden hanteras, vad som händer vid jäv och vilka rättigheter du som medborgare har vid kontakt med myndigheter. Du kan även lära dig mer om olika principer som gäller för myndigheternas verksamhetsutövning såsom legalitetsprincipen, effektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen, likställighetsprincipen m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar