Europeiska Unionen


EU har fått ett enormt inflytande på svensk rätt efter att Sverige blev en medlem i den Europeiska Unionen. Som medlemsstat är Sverige skyldigt att direkt implementera EU-rätten i svensk lag. Detta har medfört både stora förändringar i vårt eget lagsystem och ett försvårande att få inblick i vilka regler som gäller. EU-rätten går nämligen över svensk lag, den har högre dignitet. Detta innebär att om en svensk lag skulle strida mot EU-rätten skall EU:s direktiv gälla istället för den svenska lagen. Vill du veta mer om EU och EU-rättens påverkan på vårt samhälle har du hittat rätt. Här kan du läsa om EU:s uppbyggnad, funktion, beslutsfattande, verksamhetsområden m.m.

 

Beslutsfattande inom EU

Beslutsfattandet inom EU går kortfattat till så att ...

De fyra friheterna och den inre marknaden

Grunden inom EU är att unionen skall bestå av ...

De olika institutionerna och organen

För att styra arbetet inom EU finns ett antal olika ...

De tre pelarna

Fram tills nyligen då det så kallade ...

Direkt effekt

Direkt effekt gäller för vissa av de lagar som ...

EU-rättens företräde

Den så kallade företrädesprincipen föreskriver att ...

Medlemskap

1995 blev Sverige en medlemsstat i EU. Medlemskapet i ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar