Direkt effekt

Direkt effekt gäller för vissa av de lagar som fattas inom EU. Detta innebär att lagen kan åberopas direkt inför myndigheter och domstolar i medlemsländerna utan att någon åtgärd har vidtagits för att implementera lagstiftningen. Här får du djupgående information om hur direkt effekt fungerar, vad det innebär, när direkt effekt är aktuellt m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar