Konkurrens och offentlig upphandling


För att dagens moderna samhälle med marknadsekonomi skall fungera optimalt behövs konkurrens mellan företag som pressar priser och uppmuntrar företag att agera utifrån kundernas bästa. Inom EU-rätten är konkurrensen en huvudfråga och otillbörlig konkurrens är inte önskvärt. Genom att Sverige är medlem i EU är vi skyldiga att följa den konkurrenslagstiftning som stadgas inom EU-rätten. Offentlig upphandling är det förfarande som blir aktuellt då det offentliga skall köpa in varor eller tjänster. Detta förfarande regleras i en särskild lag. Här kan du lära dig mer om monopol, karteller, begränsningar i konkurrensen, hur offentlig upphandling går till m.m.

 

Dominerande ställning och monopol

Företag med monopol eller en dominerande ställning ...

Karteller

Med kartell avses en överenskommelse mellan flera ...

Konkurrensbegränsningar

I syfte att hindra att konkurrensen begränsas på ett ...

Reglering av den offentliga sektorn, inklusive offentlig upphandl

Är du intresserad av att lära dig hur det går till ...

Statligt stöd

Regleringen kring statligt stöd har till uppgift att ...

Uppköp och sammanslagningar

Det kan finnas många skäl till att två eller flera ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar