Karteller

Med kartell avses en överenskommelse mellan flera näringsidkare som ingås i syfte att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel. Kartellen brukar innebära att de ingående parterna kommer överens om att använda samma priser på sina varor eller att koordinera produktionen med varandra. Som förstås är karteller i regel inte tillåtet. Vill du veta mer om vad karteller är, vilken lagstiftning som begränsar karteller m.m. har du hittat rätt.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar