Bolag och verksamhetsformer


Det finns många olika företagsformer och många olika regler som styr de olika företagsformerna. Som näringsidkare är det av väldigt stor vikt att veta vilka regler som gäller för olika företag. Både för att kunna välja den företagsform som passar bäst och för att veta vilka regler som gäller när företaget drivs. Som privatperson kan du också ha stor nytta av kunskaper om de olika verksamhetsformerna. Detta då företag har en stor påverkan på våra dagliga liv. I denna sektion finns mer information om de olika bolagsformerna och de speciella regler som gäller för varje bolagsform.

 

Aktiebolag

Så gott som alla större företag är aktiebolag och ...

Bokföring och revision

Alla företag måste ha en ordnad bokföring. Detta ...

Enkelt bolag

Enkla bolag är en allt vanligare företagsform och ...

Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar

En relativt ny företeelse är de så kallade ...

Föreningar

Många har kontakt med föreningar av olika slag. Som ...

Handelsbolag

Handelsbolag är en av våra vanligare bolagsformer ...

Kommanditbolag

Med kommanditbolag avses bolag där minst en av ...

Starta upp ett företag

Här har vi samlat viktig information för dig som ...

Stiftelser

Har du någon gång fått ett stipendium? I sådana ...

Välja rätt bolagsform

Det här är platsen för dig som har för avsikt att ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar