Enkelt bolag

Enkla bolag är en allt vanligare företagsform och innebär att flera personer gemensamt driver ett bolag. Här finner du den information som du behöver då du vill bedriva ett enkelt bolag. Det rör sig om allt mellan hur bolaget bildas till hur det upplöses, hur bolagsmännens inbördes förhållanden regleras, vad som är skillnaden mellan ett enkelt bolag och samäganderätt, när tvångslikvidation blir aktuellt m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar