Skatt


Skatt är ett tvångsbidrag som medborgarna måste betala till staten. Skatt betalas nämligen utan att någon direkt motprestation lämnas. Det är med skatter som stater finansierar sin verksamhet, d.v.s. hela den offentliga sektorn. Inom detta område hittar du information om olika skatter, hur de skall betalas, vem som skall betala dem, hur man beräknar storleken och vad som händer då de inte betalas.

 

Beskattning av företag

Alla företag måste betala skatt på sina vinster. ...

Beskattning av privatpersoner

Alla privatpersoner är skyldiga att betala skatt för ...

Egenavgifter

För att garantera sociala förmåner som pension, ...

Fastighetsskatt

Bostäder är en speciell egendom på så vis att de ...

Fordonsskatt

För de flesta fordon skall så kallad fordonsskatt ...

Inkomst av näringsverksamhet

I inkomstslaget näringsverksamhet beskattas alla ...

Inkomst av tjänst

All inkomst som en privatperson får som ersättning ...

Kapitalskatt

Inom inkomstslaget kapital beskattas sådan inkomst ...

Mervärdesskatt

Mervädersskatten, eller momsen som den vanligen ...

RUT- och ROT-avdrag

För inte så länge sedan infördes en möjlighet ...

Skattebrott

Om någon på olagligt vis försöker undgå att ...

Skattesystemet

Skatt är ett stort rättsområde med omfattande ...

Skattskyldighet

Alla fysiska och juridiska personer är skattesubjekt ...

Taxering, deklaration och inbetalning av skatt

Med taxering menas att underlaget för att ta ut skatt ...

Trängselskatt

För att undvika allvarliga skador på miljön och ...

Tull

För att få föra in varor i Sverige kan tull krävas ...

Utländska inkomster

Den som bor i Sverige är i regel skyldig att betala ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar