Fordonsskatt

För de flesta fordon skall så kallad fordonsskatt betalas. Skatten tas ut för att fordonet skall få användas på det allmänna vägnätet men är oberoende av hur mycket fordonet används. Transportstyrelsen handhar administrationen av skatten som skall betalas ett år i förskott. I denna sektion hittar du information om vilka som är skyldiga att betala fordonsskatt, hur skattens storlek räknas ut samt vilka fordon som är skattepliktiga och när skatteplikt uppkommer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar