Avtal


Avtal är en grundläggande del av dagens moderna samhällen. Att avtal ska hållas är en av de mest grundläggande juridiska reglerna och den principen styr hela samhället. Varje dag ingår du som person ett antal avtal av olika slag, det kan vara fråga om köp, om hyresavtal av olika slag eller om att du själv skall utföra en tjänst. Avtalsrätten är det grundläggande området inom juridiken och här finner du information om vad som gäller i olika avtalsrättsliga situationer.

 

Avtals upphörande

Ett avtal upphör i regel då avtalet har fullföljts, ...

Avtalsbrott

Att avtal ska hållas är en grundläggande regel som ...

Avtalsformer

Avtal är en grundläggande stomme i vårt moderna ...

Avtalsförpliktelser

Ett avtal innebär en ömsesidig förpliktelse som ...

Avtalsparter

Ett avtal är en ömsesidig överenskommelse och det ...

Avtalstyper

Avtal är ett fenomen som är konsekvent förekommande ...

Avtalsvillkor

Avtalen styr vårt moderna samhälle och innebär en ...

Bemyndigande och fullmakt

Avtal ingås genom att två personer tillsammans ...

Formkrav

Enligt huvudregeln är avtalsingåendet formlöst. ...

Ingående av avtal

De flesta av oss ingår flera avtal dagligen. Varje ...

Jämkning av avtal

Avtal ska hållas. Detta är den grundläggande ...

Standardavtal

Dagens samhälle, där avtal ingås dagligen, kräver ...

Tolkning av avtal

Den allmänna utgångspunkten är att avtal ska ...

Upphävande eller ogiltigförklarande av avtal

Visserligen är den allmänna utgångspunkten att ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar