Avtalsparter

Ett avtal är en ömsesidig överenskommelse och det krävs alltid minst två parter för att ett avtal skall kunna ingås. Parterna kan vara en näringsidkare, en konsument, två privatpersoner eller två näringsidkare. Vidare kan en stat eller en kommun vara en avtalspart. Ibland kan dessutom avtalet innehålla fler än två parter, som exempel kan nämnas kollektivavtal. Här finns information om vem som är avtalspart och vad som gäller för den som är avtalspart. Du får lära dig mer om vilka roller olika avtalsparter har i förhållande till varandra, deras rättigheter och skyldigheter m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar