Brott och straff


Brottet och straffet är en av grunderna i vårt civiliserade samhälle. Tanken att ett beteende som inte kan accepteras måste straffas går tillbaka sedan urminnes tider. Idag hänger brott och straff onekligen ihop. Den som begår ett brott skall även ådömas ett straff men dessutom krävs att ett brott har begåtts för att straff skall kunna utdömas. Här får du djupgående och intressant information om detta grundläggande rättsområde. Du kan läsa mer om olika sorters brott, straff, brottsgrader, misstanke och brottsmålsprocessen i övrigt.

 

Åklagarmyndigheten

Åklagaren är en viktig del i rättegången och har ...

Anhållande

När det finns skäl att häkta någon kan personen ...

Anstiftan, förberedelse, försök, medhjälp, stämpling

Ibland kan det vara så att den som har begått en ...

Åtal

Om en åklagare finner att någon är misstänkt för ...

Fängelse och andra påföljder

Straffet är den påföljd som drabbar den som begår ...

Försvar

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta ...

Förundersökning

När man kan misstänka att ett brott har begåtts och ...

Grader av brottsmisstanke

För att bestämma vilka åtgärder som vidtas mot en ...

Gripande

När någon är misstänkt för brott kan ett gripande ...

Häktning

För att se till att den som är misstänkt för ett ...

Nödvärn och andra ansvarsfrihetsgrunder

Ibland kan en handling som visserligen är att ...

Olika sorters brott

Eftersom det finns många olika sorters handlingar som ...

Parter

Den som är part i ett mål har ett behörigt intresse ...

Polisen

Vad har en polisman rätt att göra och när skall en ...

Rättegång i brottmål

För att någon skall kunna ådömas straff måste ...

Tvångsmedel

Med tvångsmedel avses olika åtgärder som ...

Uppsåt och oaktsamhet

Olika brott kräver olika grader av skuld. Vissa brott ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar