Grader av brottsmisstanke

För att bestämma vilka åtgärder som vidtas mot en misstänkt finns olika grader av misstanke. Misstanken syftar till hur sannolikt det är att den misstänkte har begått brottet ifråga. För olika åtgärder krävs olika hög grad av misstanke. Den högsta graden av brottsmisstanke krävs för att den misstänkte skall kunna straffas. För straff krävs i regel att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet. Dock kan åtgärder såsom häktning, anhållande eller gripande bli aktuellt vid en väsentligen lägre grad av brottsmisstanke. Här kan du lära dig mer om de olika brottsmisstankarna, vad de innebär och vilka åtgärder som blir aktuella vid olika grader av misstanke.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar