Parter

Den som är part i ett mål har ett behörigt intresse i sakens utgång. I ett brottmål är åklagaren och den åtalade parter. Dock är även en målsägande, d.v.s. den som har utsatts för brottet en part i rättegången. Målsäganden kräver ofta skadestånd i samband med processen. Parterna i rättegången har motstridande intressen och vill båda att domen skall bli till fördel för dem. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara part i en brottsmålsprocess och vad som gäller för de olika parterna.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar