Standardavtal

Dagens samhälle, där avtal ingås dagligen, kräver att det finns standardiserade avtalsvillkor. Detta då det skulle vara oekonomiskt att i varje specifikt avtalsfall komma överens om särskilda villkor. Standardvillkor används idag av de flesta företag då de ingår avtal med konsumenter, d.v.s. privatpersoner. Här finner du mer information om när standardavtal är vanligt, vad de kan innehålla och de särskilda regler som gäller i dessa situationer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar