Avtalsformer

Avtal är en grundläggande stomme i vårt moderna samhälle och finns i ett antal olika former. Det finns allt från sedvanliga avtal om köp eller hyra till mer komplicerade avtal som avropsavtal, leasingavtal och föravtal. I denna kategori behandlas olika avtalsformer och vad som gäller för varje särskild avtalsform. Du kan lära dig mer om exempelvis anställningsavtal, köpavtal, hyresavtal och leasingavtal. Här kan du lära du helt enkelt lära dig så gott som allt du behöver veta om de viktigaste avtalsformerna.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar