Bemyndigande och fullmakt

Avtal ingås genom att två personer tillsammans träffar en överenskommelse. Huvudregeln är att avtalsparterna gemensamt måste ingå överenskommelsen. Detta då det förutsätts att två avtalsparter inte kan förpliktiga någon utomstående. Dock är det inte särskilt praktiskt i alla situationer att avtalsparterna själva måste komma överens och ingå avtalet. Därför behövs möjligheter att låta någon ingå avtal för någon annans räkning. Här finns närmare information om fullmakter och andra bemyndiganden. Vi går bland annat igenom olika sorters fullmakter såsom muntlig fullmakt, ställningsfullmakt och skriftlig fullmakt. Du får lära dig mer om fullmaktens begränsningar samt vilka rättigheter och skyldigheter parterna har gentemot varandra.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar