Avtalsvillkor

Avtalen styr vårt moderna samhälle och innebär en ömsesidig överenskommelse mellan två eller flera parter. I Sverige råder som huvudregel avtalsfrihet. Det innebär att det är upp till parterna att bestämma när avtal ska ingås och vilka villkor avtalet ska innehålla. Dock bör uppmärksammas att det finns undantag från huvudregeln, som exempelvis vid köp av fastigheter. Det finns minst lika många avtalsvillkor som det finns avtalstyper. Vissa är vanligare och andra är mer ovanliga. Här finner du information om vanliga avtalsvillkor, när olika villkor kan användas och vad villkoren innebär.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar