Tolkning av avtal

Den allmänna utgångspunkten är att avtal ska hållas. Vidare krävs det inte att avtalet har någon särskild form för att det ska vara giltigt. Detta bådar för avsevärda problem i vissa situationer. Ibland kan det vara svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad som avtalades och avtalsparterna kan ha olika uppfattning om vad avtalet innebär. Det är då avtalstolkning kommer ifråga. Här finns mer information om avtalstolkningsmetoder, innebörderna därav och tolkningens konsekvenser. Du lär dig mer om bokstavstolkning, syftestolkning m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar