Skattesystemet

Skatt är ett stort rättsområde med omfattande lagreglering. Detta beror på att skatten är av högsta vikt för staten och en nödvändig del för att vårt samhälle skall kunna fungera som det gör. Skatter har funnits lika länge som organiserade samhällen. Redan i forntidens Egypten fanns skatter. Inom denna sektion finns mer information om hur det svenska skatterättsliga systemet är uppbyggt. Du kan här läsa om bland annat politiken som ligger bakom beskattningen, skatterättsliga principer och hur vår svenska skatterätt förhåller sig till EU-rätt.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar