Skattebrott

Om någon på olagligt vis försöker undgå att behöva betala skatt kan ett skattebrott föreligga. Skattebrott begås genom att oriktiga uppgifter lämnas till en myndighet eller om den skattskyldige inte lämnar deklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift som den skattskyldige är skyldig att lämna. Även så kallad skatteflykt är ett brottsligt förfarande. Med skatteflykt avses att den skattskyldige vidtar vissa handlingar enbart i syfte att undvika beskattning. Informationen här behandlar framförallt vad som gäller för skattebrott och skatteflykt.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar