Beskattning av privatpersoner

Alla privatpersoner är skyldiga att betala skatt för sina inkomster. Privatpersoner kan beskattas inom tre olika inkomstslag. Inom inkomst av tjänst beskattas all inkomst som erhålls för en prestation. Inom inkomstslaget näringsverksamhet beskattas tjänsteinkomster som uppkommer genom självständig och yrkesmässig verksamhet. Inom inkomstslaget kapital beskattas slutligen all inkomst av tillgångar som inte är näringsverksamhet. Här finns information om vilka skatter privatpersoner skall betala och när skattskyldighet uppkommer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar