Taxering, deklaration och inbetalning av skatt

Med taxering menas att underlaget för att ta ut skatt eller avgifter fastställs. Taxeringen innebär i stort sett att varje skattskyldigs ekonomi redovisas och kontrolleras årligen. För att kontrollera att rätt skatt erläggs får alla som kan antas vara skattskyldiga under det aktuella beskattningsåret en självdeklaration i vilken den skattskyldige själv redogör för sina inkomster och utgifter. Här finns mer information om hur taxeringen och deklarationen går till, vad som händer vid utebliven eller felaktig deklaration och hur skatt skall betalas.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar