Kapitalskatt

Inom inkomstslaget kapital beskattas sådan inkomst som uppkommer på grund av innehav av egendom och som inte är att hänföra till inkomstslaget näringsverksamhet. Beskattning blir aktuellt bland annat för inkomster vid försäljning av fastigheter, handel med aktier men även vid försäljning av annan lös egendom. Inom denna sektion finns information som hjälper dig att förstå de skatterättsliga reglerna bättre. Det finns information om beskattningen vid olika företeelser som försäljningar, bortbyten och gåvor. Vidare finns det ytterligare information om hur skatten skall beräknas.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar