Skattskyldighet

Alla fysiska och juridiska personer är skattesubjekt och är skyldiga att betala skatt. Dock kan skattskyldigheten variera i olika situationer. Vissa personer är endast skyldiga att betala skatt för vissa inkomster, dessa personer kallas för begränsat skattskyldiga. Andra är skyldiga att betala skatt för alla skattepliktiga inkomster. I sådana fall är det fråga om obegränsat skattskyldiga. Vem skall betala skatt och när? Det är framförallt dessa frågor som behandlas inom denna sektion.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar