Fastighetsskatt

Bostäder är en speciell egendom på så vis att de under sin långa livslängd kan medföra stora värdeökningar. Därför gäller speciella skatteregler för bostäder och fastigheter. Fastighetsskatten är en så kallad objektskatt då den utgår för ägandet av en fastighet och är oberoende av fastighetsägarens inkomst. Idag finns två olika skatter för fastigheter; statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. I denna sektion finns information om vad statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift är, när skattskyldighet uppkommer och vem som är skattskyldig.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar