Reglering av den offentliga sektorn, inklusive offentlig upphandl

Är du intresserad av att lära dig hur det går till när det offentliga ska köpa in varor eller tjänster? Detta regleras genom ett särskilt förfarande som kallas för offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingen är kringgärdad av olika regler och restriktioner i syfte att åstadkomma en rättvis upphandling. Vi förklarar de grundläggande begreppen och regleringarna men vi gör även en djupdykning i vad offentlig upphandling är och innebär för de inblandade.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar