Medlemskap

1995 blev Sverige en medlemsstat i EU. Medlemskapet i EU innebär både rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna. För många länder kan det innebära ett stort ekonomiskt uppsving att vara en del av en gemenskap som EU. Dock är länderna även skyldiga att överlämna en del av sin suveränitet för att EU skall kunna fungera som det gör. Vill du läsa mer om vad som krävs för att bli en europeisk medlemsstat, vilka skyldigheter och rättigheter medlemskapet medför etc.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar