De fyra friheterna och den inre marknaden

Grunden inom EU är att unionen skall bestå av suveräna stater som har överlåtit en del av sin suveränitet, d.v.s. beslutsmakt, till unionen. Detta behövs för att beslut skall kunna fattas av EU som binder medlemsstaterna. De fyra friheterna tillhör grunden i EU:s beslutanderätt och är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Medlemsstaterna är därför förbjudna att vidta åtgärder som kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Vill du veta mer om när de fyra friheterna är aktuella, vilken lagstiftning som kan vara tillåten och vilken som inte är det, vad som menas med den inre marknaden osv. har du kommit rätt här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar