Beslutsfattande inom EU

Beslutsfattandet inom EU går kortfattat till så att kommissionen föreslår en ny lag efter samråd med berörda parter och en analys av förslagets konsekvenser. Sedan har europaparlamentet och rådet till uppgift att gå igenom lagarna och komma med ändringsförslag. Kommer de två institutionerna inte överens behandlas förslaget ännu en gång. Kommer de överens kan lagen antas. Här får du lära dig mer om hur det avancerade beslutsfattande fungerar inom EU.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar