De tre pelarna

Fram tills nyligen då det så kallade Lissabonfördraget infördes byggde EU:s beslutsfattande på de tre pelarna. De tre pelarna bestod av den Europeiska Gemenskapen (EG), gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS). Här kan du läsa mer om hur de tre pelarna fungerade och hur beslutsfattandet samt samarbetet såg ut innan reformen genom Lissabonfördraget genomföras.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar