De olika institutionerna och organen

För att styra arbetet inom EU finns ett antal olika institutioner och organ. Deras arbetsuppgifter och befogenheter är vidare fastställda i fördragen. Vill du veta mer om vilka institutioner och organ som finns inom EU, vad de har för uppgifter och befogenheter, hur de fattar beslut och hur de arbetar skall du läsa informationen här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar