Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en viktig rättslig princip som innebär att offentliga organ är skyldiga att på begäran lämna ut offentliga handlingar. Vidare anses alla handlingar som inte skyddas av en särskild sekretessregel vara offentliga. Här kan du lära dig mer om den viktiga offentlighetsprincipen. Du kan läsa om vilka rättigheter du har som enskild. Vidare kan du lära dig om myndigheternas skyldigheter, hur offentligheten begränsas, när handlingar är upprättade respektive inkomna m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar