Sekretess

Huvudregeln är att alla handlingar som har upprättats eller inkommit till en myndighet är offentliga. Dock är det i vissa fall inte godtagbart att vissa handlingar är offentliga. Det kan exempelvis röra sig om känslig information om någons hälsa eller adressuppgifter till någon som har skyddad identitet eller andra omständigheter som föranleder att informationen inte bör lämnas ut till vem som helst. Därför finns sekretesskydd för vissa handlingar. Sekretessen kan hindra myndigheter från att i vissa situationer lämna ut en offentlig handling. Vill du veta mer om hur sekretesskyddet uppkommer och fungerar har du hittat rätt? Vi behandlar de viktigaste sekretessbestämmelserna, deras funktion och innebörd.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar