Arrende

Med arrende menas att någon upplåter nyttjanderätt till en fastighet mot ersättning. Arrende kan avse exempelvis en rätt att nyttja marken för jordbruk eller liknande, för bostadsändamål, för förvärvsverksamhet eller för andra ändamål. Här finner du information om vad som gäller för de olika arrendeformerna, hur arrendatorns och ägarens förhållande regleras m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar