Expropriation

Något som vi alla helst vill undvika är ett tvångsingripande från det allmänna, vilket är precis vad expropriation handlar om. Expropriation innebär nämligen att det allmänna tvångsmässigt säkrar antingen en äganderätt eller nyttjanderätt till annans egendom. Detta kan ske om starka allmänna skäl finns för ett sådant ingripande. Vill du veta mer om vad expropriation innebär och vilka konsekvenser en expropriation medför har du hittat rätt.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar