Mänskliga rättigheter


För att skydda grundläggande mänskliga värden har vi mänskliga rättigheter. Dessa mänskliga rättigheter är universella på så vis att de gäller över i stort sett hela världen. Konventioner om mänskliga rättigheter kommer både från FN och från EU. De mänskliga rättigheterna innebär både ett skydd mot olika otillbörliga förfaranden och andra rättigheter. Här kan du lära dig mer om de mänskliga rättigheterna, vilka rättigheter som finns, hur mänskliga rättigheter regleras och mycket annat inom detta viktiga rättsområde.

 

Barns rättigheter

Särskilt viktiga är barnens rättigheter vilka bland ...

Grundläggande rättigheter

Inom kategorin grundläggande rättigheter behandlar ...

Skyddet av de mänskliga rättigheterna i praktiken

Hur ska man upprätthålla de mänskliga ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar