Skadeståndsskyldighet

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma både inom avtalsförhållanden och utanför avtalsförhållanden. Om ett avtalsförhållande föreligger mellan parterna kan man något förenklat säga att det i regel inte krävs lika mycket för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt. Oftast är det nämligen tillräckligt att en av avtalsparterna begår ett avtalsbrott. Utanför avtalsförhållanden krävs för det mesta att någon har varit oaktsam för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt. Här kan du lära dig mer om skadeståndsansvarets uppkomst både inom avtalsförhållanden och utanför avtalsförhållanden. Vi går igenom de viktigaste begreppen och reglerna så att du kan få en tydligare bild av hur skadeståndsansvaret är uppbyggt.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar