Skadestånd


Skadestånd är en ersättning för skador som orsakas någon, både på grund av avtalsbrott eller osedligt handlande. Här kan du läsa om de olika sorters skadestånd som finns, vilka sorters skador som kan ersättas, vad som krävs för att skadeståndsansvar ska uppkomma m.m. Att veta grundläggande regler om skadestånd kan vara bra både i situationer då du som skadelidande vill bevara dina rättigheter eller om du själv drabbas av ett skadståndsanspråk. Här lär du dig allt du behöver veta.

 

Arbetsgivares ansvar för arbetstagare

Som arbetsgivare har man ett skadeståndsansvar för ...

Ekonomisk skada

Ekonomisk skada är sådan skada som kan mätas i ...

Patientskador

Eftersom sjukvården är en särskilt riskfylld ...

Personskada

Personskada är logiskt nog en sådan skada som ...

Produktansvar

I syfte att skydda konsumenter finns ett så kallat ...

Sakskada

Har du någon gång råkat ut för att dina saker har ...

Skadeståndsansvar i samband med brott

Att den som har begått ett brott ska ersätta de ...

Skadeståndsskyldighet

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma både inom ...

Statens och kommunens ansvar

Det är inte endast privatpersoner och företag av ...

Trafikskador

Vid trafikskador utgår en särskild form av ...

Uppsåt

Skadestånd kan bli aktuellt antingen vid ...

Vårdslöshet

För att någon ska bli skadeståndsskyldig i ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar