Patientskador

Eftersom sjukvården är en särskilt riskfylld verksamhet finns ett lagstadgat krav på alla vårdgivare att ha en patientskadeförsäkring. Om någon skadas inom vården kan ersättning lämnas genom patientskadeförsäkringen. Vill du lära dig mer om hur mycket ersättning du kan få vid en patientskada, när ersättning kan bli aktuellt, vilka krav som ställs på försäkringsbolag som meddelar patientförsäkringar, vad du som skadelidande bör iaktta? Här går vi igenom de viktigaste regleringarna kring patientskador och ersättningen för dessa skador.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar