Statens och kommunens ansvar

Det är inte endast privatpersoner och företag av olika slag som kan bli skadeståndsskyldiga. Även staten och kommunen kan komma att bli skadeståndsansvariga för sådana skador som orsakas av fel eller försummelse från staten eller kommunens sida. Läs informationen här för att få en större inblick i hur statens och kommunens skadeståndsansvar ser ut. Vi behandlar frågor som hur skadeståndsskyldighet kan uppkomma, hur vidsträckt ansvaret är, hur du ska gå tillväga för att få ersättning osv.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar