Personskada

Personskada är logiskt nog en sådan skada som drabbar en person. Motsatsen till personskador benämns sakskador. Alla skador som skadar en person är att betrakta som personskador. Det kan till exempel handla om ett brutet ben, ett är eller en rent psykisk skada. Här kan du lära dig mer om vad personskador är, när skadestånd kan bli aktuellt och till vilka nivåer samt vad man kan få ersättning för som skadelidande. Vi går igenom de viktigaste begreppen och reglerna så att du kan lära dig det du vill och behöver veta om personskador.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar