Produktansvar

I syfte att skydda konsumenter finns ett så kallat produktansvar. Detta produktansvar innebär ett utökat skadeståndsansvar för näringsidkare. Detta kan bli aktuellt om fel i en produkt leder till skador på annan egendom. Vare sig du är konsument eller näringsidkare kan det vara av intresse att ha större kunskap om och förståelse för reglerna om produktansvar. Här får du den kunskap som du behöver. Vi behandlar hur produktansvar uppkommer, hur utsträckt ansvaret är, vem som kan bli ansvarig m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar