Patent

De flesta av oss vet på ett ungefär vad ett patent är. Det är nämligen patent som skyddar uppfinningar av olika slag. För att patent ska beviljas förutsätts för det första att uppfinningen är en nyhet. Detta innebär att det som har uppfunnits inte var känt sedan tidigare. För det andra förutsätts att uppfinningen har så kallad uppfinningshöjd. Detta innebär ett krav på att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från all tidigare kunskap. Slutligen ska uppfinningen vara industriellt tillämpbar. Den ska ha en tydlig teknisk effekt och karaktär. Här går vi igenom vad de olika begreppen betyder, vad som krävs för att patent ska erhållas, hur skyddet fungerar och många andra intressanta frågor som kan uppkomma vid behandling av patent.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar